Hoe basisschool 15% bespaart op gasverbruik

Uitleg over de inregeling van basisschool de Drieslag


Basisschool de Drieslag heeft haar cv in december 2013 laten inregelen. De eerste resultaten geven aan dat de school 15% op haar gasverbruik gaat besparen. Dat levert de school jaarlijks € 1.400 op.

Hier een samenvatting van de inregeling die heeft plaatsgevonden:

Bij de inregeling kwam aan het licht dat het lokaal dichtbij de cv-ketel altijd vrij warm was, zelfs broeierig. Hier liep bovendien de belangrijkste leiding ten behoeve van een aantal andere lokalen door. Het lokaal ver van de cv-ketel bleek altijd te koud te zijn en bleek lastig warm te krijgen zijn.

Daarom is begonnen met het in balans brengen van de radiatoren. Dit bracht een enorme comfortverbetering met zich mee, echter één lokaal bleef nog steeds te koud. Al snel werd het probleem ontdekt: de leiding naar het ‘koude lokaal’ bleek verkeerd gemonteerd te zijn. Er was een tussenstuk in de leiding toegepast met een te kleine diameter. Die zorgde voor een gedeeltelijke blokkade. Omdat deze leiding ook nog eens ver van de cv-ketel was, zorgde dit ervoor dat er onvoldoende vermogen was om het water door een vernauwende leiding te brengen.

Naast het in balans brengen van de radiatoren zijn de volgende aanpassingen verricht:

  • De stooklijn is aangepast. Deze stond te hoog waardoor de cv-ketels te snel aansloegen. Dit is voornamelijk van toepassing in het voorjaar en najaar.
  • De instelling aan een aantal circulatiepompen is veranderd. Een aantal pompen bleken 24 uur per dag, 365 dagen per week te pompen terwijl deze eigenlijk alleen moeten pompen als er warmtevraag is. Deze pompen zijn verantwoordelijk voor enkele honderden euro’s per jaar aan elektriciteit.
  • De vakantieregeling is op de juiste manier ingesteld. Daardoor wordt het gebouw alleen nog verwarmd als de kinderen school hebben.

Vóór de inregeling is een meting gedaan van het gasverbruik. In de periode na de inregeling is eveneens een meting gedaan. De periodes zijn vervolgens met elkaar vergeleken. Hierbij is de methode van graaddagen toegepast. Zodoende is het mogelijk om op een eerlijke manier het gasverbruik van verschillende periodes met elkaar te vergelijken, rekening houdend met een verschil in buitentemperatuur. Hieruit kwam naar voren dat de school minimaal 15% aan gas gaat besparen. Nog niet meegenomen is de besparing die behaald wordt met een vermindering van elektriciteitsverbruik, doordat de pompen nu alleen nog maar pompen als het nodig is.