Privacy- en cookieverklaring cv-inregelen.nl

Via de website cv-inregelen.nl van Power Leaf Group B.V., gevestigd te Amersfoort aan de Databankweg 18 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57203725, die u de mogelijkheid biedt op een veilige en gebruiksvriendelijke manier uw centrale verwarming in te regelen, worden persoonlijke gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Cv-inregelen.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Nederlandse privacywetgeving.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 maart 2018.

Doeleinden van verwerking

Persoonsgegevens worden door cv-inregelen.nl in verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het inloggen en verifiëren/authentiseren van gebruikers van de website;
 • Het succesvol afronden van bestellingen en betalingen;
 • De communicatie tussen cv-inregelen.nl en de gebruikers;
 • Het houden van kwaliteitsonderzoeken onder gebruikers;
 • Het monitoren en auditen van de website;
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Om toegang te krijgen, gebruik te maken van onze website, artikelen te bestellen in de webshop, laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Cv-inregelen.nl zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.
De gegevens die wij daarvoor van u verwerken, worden door u zelf aangeleverd.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Telefoonnummer
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • IP-adres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de eerdergenoemde doeleinden. Wij verwerken deze gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of mogelijk gaan sluiten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Bij bepaalde gegevens is het mogelijk om zelf te bepalen of u deze aan ons verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Uw gegevens zullen worden verwijderd als u uw account verwijderd en daarnaast zullen uw gegevens worden verwijderd wanneer u twee jaar geen gebruik meer heeft gemaakt van de website.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Cv-inregelen.nl heeft gesloten, het onderhouden van de Cv-inregelen.nl of indien dit wettelijk verplicht is. Wij geven uw gegevens bijvoorbeeld door aan door ons ingeschakelde externe ICT-dienstverleners en hostingbedrijf.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze website om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben met Google afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Er zullen geen persoonsgegevens worden gedeeld met Google. Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van Google.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze websites bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via de website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u een account heeft voor onze website, heeft u na schriftelijk of elektronisch verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt uw verzoek aan Cv-inregelen.nl richten door een e-mail te versturen naar info@cv-inregelen.nl.

Indien de gegevens niet kloppen, kunt u cv-inregelen.nl verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als een dergelijke aanvraag bij cv-inregelen.nl wordt gedaan is het mogelijk dat wij u verzoeken om aanvullende gegevens, om er zeker van te zijn dat er door de juiste persoon een aanvraag wordt ingediend.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de klantenservice van cv-inregelen.nl via info@cv-inregelen.nl of door te bellen naar 0318-711020.